Zásady ochrany osobních údajů
Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování, po nezbytnou dobu, subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete. Další pravidla pro práci s osobními daty jsou vždy popsána v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas a omezené využívání
Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů a odsouhlasením jejich zpracování vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Jednotlivé verze Souhlasů se zpracováním osobních údajů:

Směrnice pro práci s verzemi souhlasů:
Při ověřování platnosti jednotlivých souhlasů se bere v úvahu datum registrace nebo aktualizace osobních dat subjektu osobních údajů na webových stránkách správce osobních údajů a dle tohoto data je přiřazena verze souhlasu platná v období této registrace nebo aktualizace.

 
Verze souhlasu Platnost souhlasu Dokument
1.0 / 2018 25.5.2018 - stále Odkaz na dokument
Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů
Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

Bezpečnost dat
K ochraně dat (proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob) uplatňuje Pro Export Plus technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

Zpracování cookies
Cookies jsou využívány pro účely personalizace obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Souhlas se zpracováním cookies můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email adresu cookies@sprinx.com. Více informací o cookies a důvodech jejich využití:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů
Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit na kontaktech uvedených níže:

Pro Export Plus, spol. s r.o.
V Korytech 3234/18A
100 00  Praha 10
Česká republika

E-mail: obchod@proexport.cz
Tel.: +420 272765059

IČO: 44795807
DIČ: CZ44795807

Newsletter

Chcete-li se přihlásit k odběru novinek emailem,

prosím, zadejte svou e-mailovou adresu: